Odkazy

Ďalšie internetové stránky zaoberajúce sa právom na informácie

www.infozakon.sk
Stránka v správe internetového denníka Changenet obsahujúca príručky pre občanov a pracovníkov verejnej správy týkajúce sa používania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, články týkajúce sa práva na informácie, text zákona 211/2000 Z.z. a odpovede na viaceré otázky súvisiace s uplatňovaním tohto zákona.

www.info211.sk
Stránka Združenia na podporu lokálnej demokracie a jeho projektu "Informácie pre občanov" obsahuje odpovede na časté otázky týkajúce sa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, právne stanoviská, veľa článkov slovenskej tlače týkajúcich sa práva na informácie a výber z rozhodnutí Ústavného súdu SR.

www.otevrete.cz
Výborná stránka organizácie Otevřená společnost, o.p.s. z Českej republiky týkajúca sa práva na informácie, otvorenosti verejnej správy a slobody prejavu. Obsahuje množstvo článkov, rozsudkov, názorov a prípadov z praxe. Odporúčame navštíviť !

www.freedominfo.org
Známa celosvetová stránka zaoberajúce sa právom na informácie.

www.foiadvocates.net
Stránka medzinárodnej siete organizácií zaoberajúcich sa právom na informácie Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet). Obsahuje informácie o všetkých organizáciách, ich aktivitách a kontakty na jednotlivé organizácie

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť