Platy mužov sú vyššie. Aj preto, že si viac pýtajú

Pravda, 6. 3. 2012

Ženy musia pracovať o viac ako dva mesiace viac, aby mali rovnaké platy ako muži. V celej Európskej únii stále zarábajú v priemere o 16,4 percenta menej ako muži, na Slovensku je rozdiel až 20,7 percenta. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnila Európska komisia. Právnička združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová upozorňuje, že ak by sa mzdy porovnávali podľa priemerných platov žien, a nie mužov, tak by sme „zistili, že muži zarábajú viac až o 25 percent“, povedala právnička.

Medzi dôvody tejto platovej nerovnosti patrí menší počet žien v riadiacich pozíciách, nižšie ohodnotenie profesií, kde prevažujú ženy, ale aj prerušovaná pracovná kariéra či práca na čiastočný úväzok. „Zo strany politikov a politiky sa im venuje iba malá reálna pozornosť. Žiadna rozhodujúca politická strana nemá odstránenie rodových rozdielov vo svojom programe, ak nerátame heslovitú zmienku. Každý pokus o ich zavedenie sa skôr stretáva s odmietnutím až posmeškami,“ povedala analytička Inštitútu pre verejné otázky Jarmila Filadelfiová.

Priemerný mesačný plat muža na Slovensku je so všetkými odmenami podľa prieskumu na Platy.sk 988 eur. Ženy zarobia mesačne priemerne o dvesto eur menej. Rozdiely sú na aj na rovnakých pozíciách, a to až o 7 percent v neprospech žien.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zamestnávatelia ženy platovo diskriminujú. „Ľudia vykonávajúci fakticky rovnakú prácu majú napríklad odlišne definovanú náplň práce. Iní majú zas rovnakú pevnú zložku mzdy a diskriminácia sa deje prostredníctvom pohyblivých zložiek ako príplatky a odmeny. Ďalším mechanizmom je, že zložky hodnoty práce, ktoré sú silnejšie reprezentované u žien ako napríklad komunikatívnosť, zručnosti získané z neplatenej sféry, organizácie práce, sa do odmeňovania často nepremietajú,“ hovorí Debrecéniová. Podľa legislatívy sa musia ženy a muži za rovnakú prácu odmeňovať rovnakou mzdou. Ženy, ktoré sú platovo diskriminované, sa proti tomu môžu brániť súdnou cestou, obrátiť sa na inšpektorát práce alebo sa sťažovať zamestnávateľovi. „Na strane orgánov dozoru, najmä inšpektorátov práce, však stále neexistuje kvalitná metodológia, ktorá by pomáhala diskrimináciu odkryť,“ tvrdí Debrecéniová.

Zamestnávatelia podľa nej zneužívajú všeobecne diskriminačné nastavenie trhu práce voči ženám. „Vedia, že keď majú zamestnané ženy napríklad po materskej dovolenke, môžu im takpovediac skákať po hlave a že iné zamestnanie by si hľadali len ťažko. Je to kalkul, dobre vedia, že diskriminujú,“ hovorí Debrecéniová.

Čítajte viac

Eva Okoličániová

 

© PEREX 2012
Článok uverejnil denník Pravda 6. 3. 2012 v rubrike Správy - regióny na str. 8 a portál Spravy.pravda.sk v rubrike Domáce.
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť