Z histórie

Legislatívne aktivity

V našich prioritných oblastiach sme sa zapájali aj do pripomienkovania a tvorby právnych predpisov.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content