V legislatívnom procese

Občianska participácia v legislatívnom procese

Jedným z cieľov programu je presadzovanie ľudských práv a ich efektívnej ochrany v procese pripomienkovania návrh

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content