Model hodnotenia kvality školy

Model hodnotenia kvality školy

Názov projektu:
Model efektívneho zapojenia partnerov školy do procesu hodnotenia jej kvality.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content