Tréningy

Ponúkame možnosť "ušiť" vzdelávacie podujatie, tréning či školenie priamo na potreby Vašej organizácie.

Môžete sa inšpirovať podujatiami, ktoré sme už úspešne zorganizovali.

Informácie o nich nájdete nižšie.

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí - Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.

Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Program pre študentov a študentky ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.


 

Čo vám program prinesie?

Otvárame tréning pre študentky a študentov aj v Košiciach

Naša ponuka:

  • Hľadáme aktívnych študentov a študentky v Košiciach pre program zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie a prístupu k spravodlivosti.
  • Ponúkame vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a ďalších ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík.Získate ich na špecializovaných tréningoch, ktoré organizujeme v rozsahu 2 až 3 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
  • Taktiež vám ponúkame možnosť prispievať k šíreniu právneho povedomia v oblasti antidiskriminácie prostredníctvom portálu www.diskriminácia.sk.

Tréning pre MVO: Presadzovanie princípu rovnosti a antidiskriminácie

Pozývame na dvojdňový intenzívny Tréning pre mimovládne a odborové organizácie v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie. Program sa sústredí najmä na možnosti našich mimovládnych a odborových organizácií prispieť k efektívnemu zavádzaniu zásady rovnakého zaobchádzania do praxe verejnými inštitúciami a predchádzaniu diskriminácii.

Kedy a kde:

• 22. - 24. februára 2012 (streda - piatok)
• Bratislava, Konferenčné centrum Doprastavu - G Hotel, Košická 52 (pri centrálnom trhovisku)

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content