Informácie pre médiá

AKTUÁLNE VÝSTUPY Z ČINNOSTI ODZ

 

Vybrané informácie o našej činnosti v aktuálnom období si môžete prečítať nižšie.

Informácie o našich ďalších aktivitách nájdete na týchto podstránkach:

ODZ: 20 rokov na ceste k rovnosti

Bratislava, 14. 6. 2012 (ODZ) - Ani sme sa nenazdali a ubehlo 20 rokov na ceste k rovnosti... Počas celého tohto obdobia informujeme, argumentujeme, vzdelávame a presviedčame, že ľudské práva patria všetkým ľuďom a nediskriminovať sa oplatí.

MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO)68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach. [1]

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU: Predchádzajú verejné politiky diskriminácii?

Pozývame na tlačovú konferenciu

PREDCHÁDZAJÚ VEREJNÉ POLITIKY DISKRIMINÁCII?
Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií na Slovensku

Kedy a kde:

• štvrtok 26. apríla 2012 o 10:00
• Bratislava, priestory ODZ (vchod na rohu)
 

Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content