Aktuálne informácie

AKTUÁLNE VÝSTUPY Z ČINNOSTI ODZ

 

Vybrané informácie o našej činnosti v aktuálnom období si môžete prečítať nižšie.

Informácie o našich ďalších aktivitách nájdete na týchto podstránkach:

POZVÁNKA NA TLAČOVÚ KONFERENCIU: Predchádzajú verejné politiky diskriminácii?

Pozývame na tlačovú konferenciu

PREDCHÁDZAJÚ VEREJNÉ POLITIKY DISKRIMINÁCII?
Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií na Slovensku

Kedy a kde:

• štvrtok 26. apríla 2012 o 10:00
• Bratislava, priestory ODZ (vchod na rohu)
 

POZVÁNKA NA BRÍFING: Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania

Pozývame na brífing, ktorý sa uskutoční na záver tréningu pre mimovládne a odborové organizácie organizovaného v spolupráci s Human European Consultancy (Holandsko) pre projekt Európskej komisie realizovaný vo všetkých štátoch EÚ:

AKO SA (NE)DARÍ NA SLOVENSKU UPLATŇOVAŤ ZÁSADU ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA
nielen v praxi verejných inštitúcií, ale i privátnom sektore a v MVO

Kedy a kde:

• piatok 24. februára 2012 o 10:30
• Bratislava, Konferenčné centrum Doprastavu - G Hotel, Košická 52 (pri centrálnom trhovisku)
 

 

MONITOR: Obhajca práv detí: Nerozumiem našim súdom

Bratislava, 23. 5. 2011 (Pravda) - Za nepochopiteľné označujú niektorí odborníci rozhodnutie súdu v Martine o odňatí dvojročného dieťaťa matke a jeho návrate do Španielska. Zuzana Hartlová sa už niekoľko mesiacov pokúša docieliť, aby nemusela vycestovať s dcérkou do Španielska. Zatiaľ čo bratislavský okresný a krajský súd nariadili len návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, martinský okresný súd rozhodol, že dieťa má byť matke odňaté a "realizáciu výkonu návratu do Španielska" má zabezpečiť otec dieťaťa. Dieťa pritom otca poriadne nepozná, desať mesiacov ho nevidelo a po španielsky nerozumie.

"Nebol zohľadnený najlepší záujem maloletej, článok 3 Dohovoru o právach dieťaťa," hovorí Peter Guráň, zástupca Slovenska vo Výbore OSN pre práva dieťaťa. "Konzultoval som to aj so svojimi kolegami v Ženeve, toto je rozsudok, s ktorým rozhodne nemôžeme súhlasiť," dodáva.

Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien - veľká novela Zákonníka práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo 8. 3. 2011 návrh tzv. veľkej novely Zákonníka práce do medzirezortného pripomienkového konania. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami sme 16. 3. vypracovali hromadnú pripomienku (pozrite nižšie) a predložili ju verejnosti so žiadosťou o podporu.

CIEĽ:

• ochrániť tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe
• umožniť všetkým rodičkám prevoz do pôrodnice a naspäť blízkou osobou aj jej účasť pri pôrode
 

Za 12 dní podporilo hromadnú pripomienku 22 mimovládnych organizácií a 1804 jednotlivcov a jednotlivkýň. 28. marca 2011 sme ju zaslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi.

Ďakujeme za podporu!

Aby sme presadili ustanovenia navrhované v hromadnej pripomienke, intenzívne sme komunikovali so zodpovednými pracovníkmi a pracovníčkami ministerstva aj v ďalšom procese. Naše návrhy ministerstvo do novely čiastočne zapracovalo. Zapracovanie celých navrhovaných formulácií sme chceli dosiahnuť na rokovaní s ministerstvom v rámci tzv. rozporového konania. Ministerstvo však tento legislatívny proces nezvládlo - rokovanie nezorganizovalo, a tak nám zabránilo dotiahnuť vec až do konca. Porušilo tým aj vlastné legislatívne pravidlá.

V druhej polovici mája prešla novela Zákonníka práce prvým čítaním v NR SR.
 

* * * *
© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content