Mediálny archív

Svedomie môže mať len lekár, nie nemocnica

Pravda, 22. 1. 2011

Právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová tvrdí, že sťažený prístup k interrupciám je diskrimináciou.

● Univerzitná nemocnica v Bratislave v poslednom čase pod rôznymi zámienkami nevykonáva interrupcie. Je to v poriadku?

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien hovorí, že žena má právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí. Tento dohovor má v zmysle ústavy prednosť pred našimi zákonmi. K tomuto dohovoru zriadilo OSN výbor a ten vo výklade k dohovoru v jednom zo svojich všeobecných odporúčaní konštatoval, že ak nejakú službu zdravotnej starostlivosti potrebujú iba ženy - a interrupcia je taká služba, ktorú potrebujú iba ženy - a táto služba im nie je dostatočne prístupná v potrebnej kvalite, teda ak majú ženy bariéry k jej prístupu, v zmysle tohto dohovoru je to diskriminácia žien.

Politika funguje cez mužské siete

Rozhovor s Jankou Debrecéniovou
Pravda, 7. 8. 2010

Vyštudovala právo a postgraduál si robila v Oxforde. Namiesto do žraločích vôd komerčného práva a advokácie sa vrhla do neveľmi lukratívneho tretieho sektora. Právnička Janka Debrecéniová pôsobí v občianskom združení Občan, demokracia a zodpovednosť a venuje sa ľudským právam s dôrazom na práva žien.

Pokiaľ ide o akceptáciu žien v politike, je Slovensko zaostalejšie ako iné krajiny? Je patriarchálne?

Patriarchát je prítomný všade, ale u nás vo veľmi veľkej miere. Hoci máme ženu premiérku, nie je to dôvod na spokojnosť. Lebo keď sa pozrieme, koľko žien máme celkovo vo vláde - dve zo štrnástich - a koľko ich je v parlamente – 24 zo 150 – tak je to skôr alarmujúce. Ani v iných štruktúrach sa zvýšený výskyt žien neprejavil. Jasne to vidno na počte štátnych tajomníčok. Bude zaujímavé sledovať, ako budú ženy prítomné v iných mocenských štruktúrach, ako riaditeľky sekcií a odborov na ministerstvách alebo v miestnych orgánoch štátnej správy. Ženy sa zase objavia na ministerstve práce, lebo je to mäkký rezort, a pokiaľ ide o iné rezorty, „tvrdé“, mocenské, budú im zase šéfovať muži.

Občan a demokracia proti novým pravidlám interrupcií

SITA, 19. 6. 2009

Občianske združenie Občan a demokracia protestuje proti zmenám pri umelom prerušení tehotenstva novelou zákona o zdravotnej starostlivosti, o ktorej na tejto schôdzi rokuje parlament. Novelu považuje za protiústavnú, zásadne by tiež zhoršila možnosti slobodnej voľby žien. Navrhovaná povinnosť lekára alebo lekárky podať hlásenie štátnej inštitúcii o každej požadovanej interrupcii, vrátane osobných údajov ženy, je v hrubom rozpore s právom žien na súkromie, na ochranu osobných údajov a na dôvernosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdôraznilo občianske združenie Občan a demokracia.

Peter Wilfling: Ľudí musí brániť únia

SME, 9. 10. 2008

Na tom, aby mali slovenskí občania možnosť chrániť si svoje zdravie a životné prostredie, záleží viac Európskej únii ako slovenskému parlamentu a ministerstvu životného prostredia. Európska komisia začala proti Slovensku konanie za porušovanie európskej legislatívy a práv verejnosti. Dôvodom je to, že vládni poslanci s tichou podporou ministerstva životného prostredia minulý rok presadili viaceré zákony, ktoré porušujú právo verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie.

Európska komisia začala proti štátu konanie za porušovanie práv verejnosti

SITA, 7. 10. 2008

Európska komisia oficiálne oznámila, že začala proti Slovenskej republike konanie kvôli tomu, že viaceré zákony prijaté v roku 2007 porušujú práva verejnosti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie a tým sú v rozpore s predpismi Európskej únie.

Konkrétne ide o novely zákona o ochrane prírody, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o urýchlení výstavby diaľnic. Tieto zákony boli prijaté vďaka vládnym poslancom a tichej podpore Ministerstva životného prostredia SR, a to aj napriek mnohým upozorneniam, že zákony sú v rozpore s legislatívou EÚ.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content