O nás

Donori

Nadácie a občianske združenia

  • Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF – NOS)
  • Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)
  • Nadácia Ekopolis
  • Nadácia Tatra banky
  • Nadácia Orange
  • Nadácia SPP
  • Nadácia Intenda (Nadačný fond Slovak Telekom)
  • Fond GSK

Partnerské organizácie

Dlhodobí strategickí partneri

V priebehu dvadsiatich rokov svojej existencie naša organizácie uzatvorila množstvo partnerstiev s väčšou či menšou mierou formálnosti. Bola začlenená do mnohých iniciatív, ktoré mimovládne organizácie formovali s cieľom ochrániť demokratické hodnoty v kritických rokoch novodobej histórie Slovenska (Občianska kampaň 98) alebo presadiť demokratické zásady a princípy v procese transformácie a reforiem po roku 1998 (Inicatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám). Neskôr sme hľadali prirodzených spojencov najmä v prostredí organizácií obhajujúcich verejný záujem a presadzujúcich právo na rovnosť.

Povedali o nás

Poďakovanie Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. JUDr. Ota Lobodáša:

Z histórie združenia

Predchodkyňou nášho združenia bola Nadácia s názvom Minority Rights Group - Slovakia (MRG-S), ktorú v roku 1992 založi

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content