O nás

Poslanie organizácie

Zodpovednosť verejnej moci: ľudské práva ľuďom

Občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť je nezávislá mimovládna nezisková organizácia.

Presadzujeme ideu a hodnoty otvorenej spoločnosti, ktorá stojí na úcte a zodpovednosti.

Chceme, aby naša spoločnosť:

  • plne rešpektovala ľudské a občianske práva jednotlivých občanov a občianok,
  • vyžadovala zodpovednosť od verejnej moci.

Vo svojej činnosti sa prednostne zameriavame na presadzovanie práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, na ochranu pred diskrimináciou a ľudské práva žien.

Donori

Nadácie a občianske združenia

  • Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF – NOS)
  • Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)
  • Nadácia Ekopolis
  • Nadácia Tatra banky
  • Nadácia Orange
  • Nadácia SPP
  • Nadácia Intenda (Nadačný fond Slovak Telekom)
  • Fond GSK

Partnerské organizácie

Dlhodobí strategickí partneri

V priebehu dvadsiatich rokov svojej existencie naša organizácie uzatvorila množstvo partnerstiev s väčšou či menšou mierou formálnosti. Bola začlenená do mnohých iniciatív, ktoré mimovládne organizácie formovali s cieľom ochrániť demokratické hodnoty v kritických rokoch novodobej histórie Slovenska (Občianska kampaň 98) alebo presadiť demokratické zásady a princípy v procese transformácie a reforiem po roku 1998 (Inicatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám). Neskôr sme hľadali prirodzených spojencov najmä v prostredí organizácií obhajujúcich verejný záujem a presadzujúcich právo na rovnosť.

Povedali o nás

Poďakovanie Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. JUDr. Ota Lobodáša:

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu