Donori

Nadácie a občianske združenia

 • Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF – NOS)
 • Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)
 • Nadácia Ekopolis
 • Nadácia Tatra banky
 • Nadácia Orange
 • Nadácia SPP
 • Nadácia Intenda (Nadačný fond Slovak Telekom)
 • Fond GSK

Štátne inštitúcie (dotácie)

 • Úrad vlády SR
 • Ministerstvo dopravy, telekomunikácií a spojov SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Slovenská akadémia vied (SAV)

Zahraniční donori - USA

 • Pew Charitable Trust
 • American Council of Learned Societies
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
 • Open Society Institute Street Law Inc.
 • Freedom House
 • USIS
 • Center for Reproductive Rights

Zahraniční donori - EÚ

 • EU Phare Programme
 • Európska komisia
 • Európsky sociálny fond
 • Finančný mechanizmus EHP – Nórsky finančný mechanizmus
 • Program Matra (Holandsko)
 • Human European Consultancy (Holandsko)

Veľvyslanectvá a zahraničné zastupiteľstvá v SR

 • USA
 • Veľká Británia
 • Holandsko

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť