Občianska advokácia

Ohajujeme občianske záujmy a práva

Aj Vy sa môžete zapojiť do správy vecí verejných, teda do kontroly a rozhodovania o nich.

ZAPOJTE SA I VY:

 

Z realizovaných advokačných aktivít:

MVO odmietajú návrh novely kompetenčného zákona

10. 8. 2012

68 občianskych organizácií* odmietlo vládny návrh novely kompetenčného zákona, ktorú v máji 2012 predložil Úrad vlády SR, pretože ju považujú za zlú aj znepokojujúcu. Podľa nich sa vláda zbavuje zodpovednosti za ľudské práva, ktoré novelou stratili inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Novela totiž zrušila post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znížila dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov rómskych komunít presunula na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach, ani sa doteraz touto problematikou systematicky nezaoberali (vnútro, zahraničné veci).

Výzva Robertovi Ficovi na systémový prístup k podpore ľudských práv

22. 3. 2012

Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť - medzi nimi výkonná riaditeľka ODZ Šarlota Pufflerová a právna expertka ODZ Janka Debrecéniová - spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami vrátane ODZ vyzvali hneď po predčasných parlamentných voľbách Roberta Fica, aby vláda pokračovala v riešení problematiky ľudských práv, vrátane zachovania postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Poslanecké návrhy noviel o sociálnych dávkach na deti

13. 2. 2012

Koncom júna 2011 sme otvoreným listom upozornili všetkých poslancov a poslankyne NR SR, že poslanecké návrhy noviel zákonov o sociálnych dávkach na deti (zákona o rodičovskom príspevku a zákona o príspevku pri narodení dieťaťa) sú z viacerých hľadísk diskriminačné a ohrozujú ľudí so slabým zastúpením na trhu práce a s nízkym vzdelaním. Za určitých okolností navrhovali znížiť im rodičovský príspevok na polovicu, resp. úplne odňať príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa ženám z týchto skupín. Tieto zmeny by postihli predovšetkým ľudí z rómskych komunít, ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, so zdravotným postihnutím, ženy žijúce v násilných vzťahoch, deti takýchto rodičov a pod.

Diskriminačný zákon o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok z verejného zdravotného poistenia

15. 9. 2011

Spolu s feministickými organizáciami Centrum pre reprodukčné práva a Možnosť voľby sme začiatkom septembra 2011 otvoreným listom vyzvali poslancov a poslankyne NR SR, aby nedovolili obmedzovať práva žien navrhovaným zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a vypustili z neho diskriminačné ustanovenia. Vládny návrh zákona, ktorý predložil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, výslovne zakázal akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia z verejného zdravotného poistenia. Bol tak v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu