Kontakt

 

OBČAN, DEMOKRACIA A ZODPOVEDNOSŤ

občianske združenie

Sídlo:
Ul. 29. augusta 38
811 09 Bratislava

 

Mapka
 

Kontakt:
tel: (00421 - 2) 5292 0426
fax: (00421 - 2) 5292 5568
e-mail: oad@oad.sk

 
Registrácia MV SR č. VVS/1-900/90-10692 zo 4. 3. 1992,
aktualizovaná 7. 1. 2010 pod č. sp. VVS/1-900/90-10692-2

Identifikačné číslo - IČO: 3077 8204

Daňové identifikačné číslo - DIČ: 2020 809 527
 
* * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Ponuka

MOŽNOSŤ PRENÁJMU MIESTNOSTI NA STRETNUTIA

 
Ponúkame na prenájom miestnosť v priestoroch nášho združenia (s potrebným príslušenstvom a technickým vybavením), vhodnú na pracovné stretnutia a školenia.
 
Kapacita miestnosti je 10 - 12 ľudí, v prípade kinosálového sedenia cca 15 ľudí. V jej bezprostrednej blízkosti je WC a malá loggia. Podľa potreby je k dispozícii aj kuchynka s chladničkou, kávovarom, hriankovačom, mikrovlnkou a základným riadom na servírovanie občerstvenia.

Po dohode možno taktiež využiť technické vybavenie: stojan s flipchartmi, dataprojektor, pripojenie na internet, iné kancelárske pomôcky a prípadne aj kancelárskym stôl s možnosťou využitia desktopu. V prípade potreby (na prácu v skupinách a pod.) je možné použiť aj ďalšiu miestnosť – knižnicu s väčším stolom pre cca 6 - 8 ľudí.

Základná cena prenájmu miestnosti je 100 € za jeden pracovný deň (medzi 9 - 17 hod.). Cena za použitie technického vybavenia je 20 - 50 €/deň a stanoví sa osobitnou dohodou podľa konkrétnych potrieb každej organizácie, resp. v závislosti od konkrétnej situácie.

Miestnosť si možno prenajať v zásade kedykoľvek. Termín prenájmu je potrebné dohodnúť na sekretariáte – najlepšie cca týždeň vopred, aby nedošlo ku kolízii viacerých záujemcov súčasne.
 

Kontakt:

tel./fax 02-5292 0426, 5292 5568
sekretariat@oad.sk
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť