Môžete sa zapojiť aj Vy

 
Mnohé mimovládne neziskové organizácie, občianske iniciatívy alebo aj jednotliví aktívni občania a občianky sa svojou činnosťou usilujú o presadenie hodnôt a cieľov, ktoré v konečnom dôsledku prinesú úžitok celej spoločnosti. Keďže vychádzajú zo základného princípu demokracie "čo nie je zakázané, je dovolené", vo svojich aktivitách využívajú množstvo najrôznejších prístupov a postupov, ako svoje zámery uplatniť v spoločenskej praxi. Ich spoločným znakom je snaha o zapojenie rôznych skupín spoločnosti (napr. odborníkov a odborníčok, médií, predstaviteľov a predstaviteliek verejnej správy a pod.) i širokej verejnosti. Keď sú takéto aktivity intenzívne a/alebo dlhodobé, prerastajú do občianskych kampaní, väčšinou s konkrétnymi praktickými cieľmi. Do mnohých kampaní presadzujúcich základné ľudské a občianske práva či občianske záujmy sme sa zapojili aj my, vo viacerých sme patrili k vedúcim organizáciám.

Zapojiť sa a prispieť k celospoločensky prospešným veciam môžu všetci ľudia. Veríme, že príklady už realizovaných aktivít či občianskych kampaní budú inšpirovať aj ďalších ľudí k podpore občianskeho aktivizmu.
 

  PODPORTE:

  Hromadná pripomienka verejnosti

  k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia (predkladá MZ SR)

  Termín: 10. 3. 2011
   

  Aktuálny stav:

  Skupina 9 MVO zverejnila 7. marca 2011 hromadnú pripomienku k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Jej podstatou je zabrániť prijatiu opatrení navrhovaných novelou, ktoré by sťažili prístup žien k antikoncepcii. Hromadná pripomienka je adresovaná ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi.

  Čítajte viac

  Hromadnú pripomienku môžete podporiť na ChangeNet.sk.

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť