Podporte nás

Ďakujeme, že ste navštívili aj túto podstránku. Uchádzame sa o Vašu podporu. Váš príspevok nám umožní naďalej realizovať naše aktivity: riešenie konkrétnych prípadov v oblasti ľudských práv a diskriminácie, vedenie súdnych sporov a kampaní, informovanie verejnosti prostredíctvom tlačových konferencií, potrálu www.diskriminácia.sk aj tejto webstránky a i. Darované financie použijeme sčasti na pokrytie našich prevádzkových nákladov, bez ktorých by sme spoločensky prospešné aktivity nemohli uskutočniť.

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ?

Ak sú Vám blízke naše ciele, sympatizujete s hodnotami, na ktorých stojí naša práca a vážite si spoločensky prospešné aktivity, ktoré vyvíjame v súlade s naším poslaním, môžete podporiť našu činnosť poukázaním finančného daru na účet nášho združenia. Takýto dar nám môžete poukázať po celý rok.

Údaje na vyplnenie poštovej poukážky (typ R):

  • VOLKSBANK Slovensko – kód banky 3100
  • číslo účtu: 4 110 053 902
  • konštantný symbol: 3558
  • variabilný symbol: nemusíte uvádzať
  • adresa organizácie: Občan, demokracia a zodpovednosť, Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
  • správa pre adresáta: dobrovoľný príspevok na činnosť

Svojím finančným príspevkom môžete podporiť:

  1. organizáciu ako celok
  2. konkrétny program organizácie
  3. vybraný projekt
  4. vybranú občiansku iniciatívu

V prípade, ak by ste chceli svoj finančný príspevok účelovo viazať (body 2. - 4.), kontaktujte prosím výkonnú riaditeľku ODZ Šarlotu Pufflerovú, ktorá vám rada poskytne bližšie informácie potrebné pre Vaše rozhodnutie.

Kontakt:
Šarlota Pufflerová
výkonná riaditeľka ODZ
tel./fax: 02/5292 0426, 5292 5568
e-mail: pufflerova@oad.sk
 

ZA VAŠU PODPORU ĎAKUJEME.

 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť