Povedali o nás

Poďakovanie Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. JUDr. Ota Lobodáša:

Povedali o nás:

"Vďaka schopnostiam a skúsenostiam, ktoré ste nadobudli vo vzdelávaní v oblasti občianstva a demokracie, je názov vašej nadácie Občan a demokracia ten najprimeranejší."
Ian Philips, výkonný riaditeľ medzinárodného sekretariátu Minority Rights Group, Londýn

"Vyslovujeme vám poďakovanie za zaslanú publikáciu Občan a demokracia. Teší nás, že v súčasnej dobe vyrastajú medzi mladou generáciou osobnosti, ktoré na základe poznaných myšlienok a ideálov sú ochotné nebojácne vystúpiť a postaviť sa na ochranu ľudských práv."
Mária Bartošová, vedúca regionálneho centra Združenia spotrebiteľov v Trenčíne

"Pokrok na Slovensku vo vzdelávaní učiteľov v oblasti vyučovania ústavnej demokracie bol možno väčší ako v ktorejkoľvek inej krajine v regióne, s ktorou sme spolupracovali. Toľko sa zmenilo a boli ste takí statoční. Vždy vám budem vďačný za dobrú a statočnú prácu, ktorú ste vykonali."
Stanley N. Katz, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs,
Princetonská univerzita

"Oceňujem všetku prácu, ktorú ste vykonali pre to, aby voľby 1998 na Slovensku prebehli slobodne a spravodlivo. Z vašej práce majú úžitok všetci ľudia na Slovensku. Chcem vás povzbudiť, aby ste pokračovali vo svojej práci na ďalšej ceste Slovenska smerom k vyspelej demokracii."
John L. Mica, poslanec Snemovne reprezentantov Kongresu USA

"Patríte k jedným z mála, ktorí, keď niečo chcú, tak za tým aj idú. Nie však hlava nehlava, ale premyslene, s jasnou stratégiou a argumentmi. To, čo ste dokázali, je obdivuhodné."
Eva Reiselová, redaktorka týždenníka o hospodárstve a podnikaní Trend
po schválení zákona o slobodnom prístupe k informáciám

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť