Z histórie programu

Z histórie programu

Nedostatočné právne vedomie i časté porušovanie ľudských práv a základných slobôd obyvateľov Slovenska boli základným

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content