Komu je právna pomoc určená

Komu je právna pomoc určená

Právna pomoc bola v rokoch 1999 - 2009 určená pre široký okruh jednotlivcov (občanov/ok, cudzincov, osôb bez štátnej príslušnost

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content