Formy poskytovania právnej pomoci

Formy poskytovania právnej pomoci

  • prostredníctvom osobnej, telefonickej, alebo e-mailovej konzultácie sme v rokoch 1999 -2009 pomáhali pri riešení jednodu
© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content