Úspešne ukončené prípady

Úspešne ukončené prípady

Ústavný súd na náš podnet rozhodol o tom, že starostka obce Žakovce porušila právo obyvateľov na slobodu pobytu tým, že odmietla zaevidovať ich trvalý pobyt v obci. Súd rozhodol aj o tom, že postupom starostky došlo k porušeniu ich volebného práva, keďže sa v obci nemohli zúčastniť hlasovania.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content