Právne kliniky

Právne kliniky

Klinické právne vzdelávanie na právnických fakultách

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content