Vznik a rozvoj Právnych kliník

Vznik a rozvoj Právnych kliník pre (vybrané) komunity na Slovenku v kontexte programu Právo na každý deň

Právne kliniky pre (vybrané) komunity na Slovensku vznikli ako súčasť celoslovenského programu Právo na každý deň, na ktorom sa

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content