Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Významným prelomom v oblasti práva na informácie na Slovensku bolo prijatie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. "infozákon"), ktorý sa stal účinným 1. januára 2001.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content