Základné údaje

Reforma vzdelávania

V rámci svojich projektov zameraných na reformu vzdelávania sa združenie Občan a demokracia snaží o presadenie inovatívnych konc

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content