Our Offer

AKTUÁLNE VÝSTUPY Z ČINNOSTI ODZ

 

Vybrané informácie o našej činnosti v aktuálnom období si môžete prečítať nižšie.

Informácie o našich ďalších aktivitách nájdete na týchto podstránkach:

For the sake of strengthening citizens’ position towards public authorities in Slovakia, we participate in addressing several particular problems that arise in connection with (not) using a civic participation approach in a day-to-day life.

From a vast number of cases available, we choose those that contribute to a positive systematic shift in a particular area of concern and to strengthening the responsibility of competent individuals and bodies for public governance. Resolving such cases also improves democratic instruments in decision-making of public authorities (for example, freedom of access to information, real public participation in decision-making, etc.) and open partnership relations between the general public and public and private institutions. Last but not least, these cases help the affected individual or organisation to find a solution to an important practical problem.

When dealing with concrete issues, we use the expertise of legal experts cooperating with our association. Personal engagement of individuals in these cases and their active cooperation with our association is an extremely important aspect in our work.

Below is a list of several concrete cases in which our association also actively participated. We hope that information and experience described in these examples will inspire and encourage other people and organisations to actively solve their issues with institutions.

Ponúkame možnosť "ušiť" vzdelávacie podujatie, tréning či školenie priamo na potreby Vašej organizácie.

Môžete sa inšpirovať podujatiami, ktoré sme už úspešne zorganizovali.

Informácie o nich nájdete nižšie.

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Koncom novembra organizujeme ďalšie zo zaujímavých interaktívnych podujatí - Jesennú školu antidiskriminácie. Netradičný vzdelávací tréning sa zameriava na odborný rast v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie. Jeho absolventi a absolventky zvýšia aj svoj potenciál aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom.

Jesenná škola bude prebiehať prevažne formou zážitkového a interaktívneho vzdelávania. Zároveň poskytne možnosti zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie. Umožní účastníkom a účastníčkam aktívne sa podieľať na aktivitách združenia ODZ, medziiným i monitoringu existujúcich verejných politík v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie.

Program pre študentov a študentky ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Zaujímajú vás ľudské práva a diskriminácia?
Veríte, že aj vy môžete aktívne pomáhať diskriminovaným ľuďom?
Chcete odborne rásť a netradične sa vzdelávať?

Zapojte sa do programu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť

ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINÁCIE

Program je určený študentom a študentkám práva, sociálnej práce, sociológie, politológie, ekonómie, manažmentu a iných humanitných odborov. Je zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie.


 

Čo vám program prinesie?

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content