Activities

Ohajujeme občianske záujmy a práva

Aj Vy sa môžete zapojiť do správy vecí verejných, teda do kontroly a rozhodovania o nich.

ZAPOJTE SA I VY:

 

Z realizovaných advokačných aktivít:

Jesenná škola antidiskriminácie

21. - 25. novembra 2012 sme v Modre - Harmónii uskutočnili JESENNÚ ŠKOLU ANTIDISKRIMINÁCIE zameranú na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Zúčastnili sa jej študenti a študentky vysokých škôl. Jesenná škola je zážitkovým a interaktívnym vzdelávaním. Poskytla i možnosť zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

MVO odmietajú návrh novely kompetenčného zákona

10. 8. 2012

68 občianskych organizácií* odmietlo vládny návrh novely kompetenčného zákona, ktorú v máji 2012 predložil Úrad vlády SR, pretože ju považujú za zlú aj znepokojujúcu. Podľa nich sa vláda zbavuje zodpovednosti za ľudské práva, ktoré novelou stratili inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Novela totiž zrušila post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znížila dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov rómskych komunít presunula na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach, ani sa doteraz touto problematikou systematicky nezaoberali (vnútro, zahraničné veci).

Dotazník: Odhaľovanie bariér v ochrane pred diskrimináciou (len do 22. 6.)

Stretli ste sa s diskrimináciou? Chcete pomôcť pri jej odstraňovaní?

Prosíme, vyplňte anonymný online dotazník zameraný na odhaľovanie bariér v prístupe k právnym prostriedkom ochrany pred diskrimináciou.

Jeho vyplnenie trvá asi 3 minúty.

Tlačovka: Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content