Reforma vzdelávania

Model hodnotenia kvality školy

Názov projektu:
Model efektívneho zapojenia partnerov školy do procesu hodnotenia jej kvality.

Reforma vzdelávania

V rámci svojich projektov zameraných na reformu vzdelávania sa združenie Občan a demokracia snaží o presadenie inovatívnych konc

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content