Prioritné oblasti poskytovania právnej pomoci

Prioritné oblasti poskytovania právnej pomoci

prístup k informáciám - presadzovanie slobodného prístupu k informáciám vo veciach verejného záujmu, právna pomoc žiadateľom o informácie a vypracúvanie právnych stanovísk

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content