Pripomienkovanie a tvorba zákonov

Pripomienkovanie a tvorba zákonov v oblasti práva na informácie

V rámci našich aktivít v oblasti práva na informácie sa zaoberáme aj pripomienkovaním a tvorbou legislatívy, a to

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content