Prvý monitoring (február - október 2001)

Prvý monitoring (február - október 2001)

Prvý monitoring bol realizovaný na úrovni ústredných orgánov štátnej správy pod názvom "Štátna správa ľuďom".

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content