Druhý monitoring (rok 2000 - 2001)

Druhý monitoring (rok 2000 - 2001)

Druhý monitoring sa zameriaval na uplatňovanie zákona na úrovni miestnej samosprávy - konkrétne v mestách a obciach.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content