Poskytovanie právnej pomoci

Niektoré naše úspešné prípady

Informácie o štátnej podpore pre spoločnosť PSA Peugeot Citroen

Právna pomoc v oblasti práva na informácie

Prostredníctvom poskytovania právnej pomoci chceme prispieť k tomu, aby bolo právo na informácie reálne rešpektované a&nbsp

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content