Zákon o ochrane utajovaných skutočností

Zákon o ochrane utajovaných skutočností

Ďalším zákonom, ktorý významne ovplyvňuje úroveň práva na informácie je zákon o ochrane utajovaných skutočností.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content