Správny poriadok

Správny poriadok

Pripomienkovali sme takisto novelu zákona č. 71/1967 Zb.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content