Programy

Školy

Na stránke sa pracuje

Právo na každý deň

Program Právo na každý deň je vzdelávací program zameraný na šírenie právnych poznatkov, ktoré sa zídu každému v bežnom

Úspešne ukončené prípady

Ústavný súd na náš podnet rozhodol o tom, že starostka obce Žakovce porušila právo obyvateľov na slobodu pobytu tým, že odmietla zaevidovať ich trvalý pobyt v obci. Súd rozhodol aj o tom, že postupom starostky došlo k porušeniu ich volebného práva, keďže sa v obci nemohli zúčastniť hlasovania.

Formy poskytovania právnej pomoci

  • prostredníctvom osobnej, telefonickej, alebo e-mailovej konzultácie sme v rokoch 1999 -2009 pomáhali pri riešení jednodu

Komu je právna pomoc určená

Právna pomoc bola v rokoch 1999 - 2009 určená pre široký okruh jednotlivcov (občanov/ok, cudzincov, osôb bez štátnej príslušnost

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content