Programy

Vznik a rozvoj Právnych kliník pre (vybrané) komunity na Slovenku v kontexte programu Právo na každý deň

Právne kliniky pre (vybrané) komunity na Slovensku vznikli ako súčasť celoslovenského programu Právo na každý deň, na ktorom sa

Právne kliniky

Klinické právne vzdelávanie na právnických fakultách

Polícia

Na stránke sa pracuje

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content