Zákon o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí

Zákon o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí

V roku 2003 pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR návrh osobitného zákona o informá

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Syndicate content