Verejné politiky a antidiskriminácia - tlačovka ODZ, 26. 4. 2012

Tlačovka v priestoroch ODZ

Tlačovka v priestoroch ODZ

Info o projekte PROGRESS

Info o projekte PROGRESS

Pred médiami

Pred médiami

Info o aktivitách ODZ

Info o aktivitách ODZ

Daniel Milo

Daniel Milo

Andrea Chorváthová

Andrea Chorváthová

Šarlota Pufflerová

Šarlota Pufflerová

Novinárske otázky

Novinárske otázky

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť