Publikácie zaoberajúce sa problematikou práva na informácie

slovenské publikácie:

Kamenec, T. - Pirošík, V.: Čo nie je tajné, je verejné. Ako používať zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Bratislava, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Nadácia Občan a demokracia a Občianska iniciatíva za dobrý zákon o prístupe k informáciám 2001
stiahnuť z www.cepa.sk
stiahnuť z www.changenet.sk (upravená verzia)

Kamenec, T., Galanda, M., Pirošík, V., Šveda, D.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Príručka pre pracovníkov v štátnej správe a samospráve. Nadácia otvorenej spoločnosti 2000.
stiahnuť z www.changenet.sk (upravená verzia)

Mezianová, M. - Wilfling, P.: Uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na vybraných úradoch verejnej správy. Správa z monitoringu. Bratislava, Nadácia Občan a demokracia 2002
stiahnuť z www.oad.sk

Mogelská, J.: Zákon o slobode informácií. Zákon s komentárom. In: Poradca č. 3, Žilina, Poradca s. r. o. 2001

české publikácie:

Korbel, F. a kol.: Právo na informace. Komentář. Praha, Linde Praha a.s. 2004

Kužílek, O. - Žantovský, M.: Svoboda informací, Linde, Praha 2002

Kužílek, O.: 106 odpovědí na vaše dotazy. Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím. Praha, Otevřená společnosť o.p.s. 2001
stiahnuť z www.otevrete.cz

Kužílek, O.: Dalších 106 odpovědí na Vaše dotazy (s rozsudky). Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím a otevřenosti veřejné správy. Praha, Otevřená společnosť o.p.s. 2004

Kužvart, P. - Pazderka, S.: Právo na informace o životním prostředí. Brno, Ekologický právní servis 2000

PrílohaVeľkosť
Sprava_monitoring_II_-_final.pdf721.27 KB
© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť