Konferencia Bôrik 3

Konferencia Bôrik 3

Prezentácia práce koncepčnej podskupiny MISO (Medzirezortná interdisciplinárna skupina odborníkov) pre tvorbu budúcej koncepcie protiextrémistického úsilia v SR.

Foto: ODZ/Ľubica Trgiňová
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť