Konferencia Bôrik 4

Konferencia Bôrik 4

Hlavný panel. Druhá zľava Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka ODZ. Po jej pravej strane Alexander Kliment z Prezídia Policajného zboru SR, naľavo od nej experti z Francúzska a USA.

Foto: ODZ/Ľubica Trgiňová
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť