MH SR BUDE INFORMOVAŤ O UDEĽOVANÍ LICENCIÍ

4.10.2002 | Nadácia Občan a demokracia

Ministerstvo hospodárstva SR zmenilo postoj k sprístupňovaniu informácií o udeľovaní licencií na dovoz a vývoz tovaru. Stalo sa tak na základe žiadosti a následného odvolania Nadácie Občan a demokracia

NÁJOMNÍKOV VRAJ MUSIA ZVEREJNIŤ

09.05.2002 | Ingrid Drozdíková | SME

Kritériá, podľa ktorých sa doteraz prideľovali byty, určovalo všeobecno-záväzné nariadenie mesta. Uzatváraním zmluvy poverilo starostu, v praxi však výber žiadateľov uskutočňovala bytová komisia.

NÁZOV BY ZNEL VEĽMI KOMICKY...

2.3.2002 | Peter Wilfling | Nadácia Občan a demokracia

...alebo Čo by pre občanov znamenala škandalózna novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne Ministerstva školstva.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu