ODZ má novú webstránku

Od decembra 2012 ma združenie ODZ novú web stránku www.odz.sk.
Sú na nej najnovšie informácie o našich aktivitách i postup ako poukázať 2 percentá z dane za rok 2012.

V zmenenom tvare je aj náš webový portál www.diskriminacia.sk.

Aj v roku 2013 sa budeme tešiť Vašim návštevám.


 

JESENNÁ ŠKOLA ANTIDISKRIMINÁCIE

Bratislava, 26. 11. 2012 (ODZ) - 21. - 25. novembra 2012 sme v Modre - Harmónii uskutočnili JESENNÚ ŠKOLU ANTIDISKRIMINÁCIE zameranú na právne, filozofické, psychologické a sociologické aspekty diskriminácie. Zúčastnili sa jej študenti a študentky vysokých škôl. Jesenná škola je zážitkovým a interaktívnym vzdelávaním. Poskytla i možnosť zaujímavých stretnutí, výmeny skúseností a získavania praktických zručností v oblasti monitorovania (anti)diskriminácie.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

ZBORNÍKY: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“ [1]

Bratislava, 13. 11. 2012 (Progress 2012) - Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek platformy pre dáta o rovnosti a platformy právnych expertov vznikli zborníky Dáta o rovnosti v slovenskej realite a Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. Zborníky sú výsledkom aktivít projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. Vyšli v prvom vydaní v náklade 250 kusov.
 

 

POZRITE SI: Televízia uvádza cyklus filmov o diskriminácii

Bratislava, 7. 11. 2012 (Progress 2012) - V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov Diskriminácia sa ma (do)týka.

Jednotlivé časti seriálu:

  • 9. 11. Medzigeneračná solidarita
  • 16. 11. Aktívne starnutie
  • 23. 11. Diskriminácia z dôvodu veku
  • 30. 11. Diskriminácia z dôvodu pohlavia a rodu

ODBORNÁ ŠTÚDIA: Diskriminácia na Slovensku

Hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou

V októbri 2012 vydala Poradňa pre občianske a ľudské práva odbornú publikáciu, ktorá ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v ostatných rokoch na Slovensku. Autorky a autor štúdie sa zamýšľajú nad tým, do akej miery možno považovať právnu ochranu pred diskrimináciou na Slovensku za naozaj účinnú a poukazujú na pretrvávajúce nedostatky.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu