MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO)68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach. [1]

VÝZVA: LGBT organizácie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii

Spoločné vyhlásenie

Bratislava, 17. 5. 2012 (MVO) - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Slovensko je rovnako tradične výnimkou. Necelý týždeň pred 22 výročím schválenia vyňatia homosexuality valným zhromaždením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaznel v pléne slovenského parlamentu výrok poslanca Štefana Kuffu: "WHO kedysi homosexualitu zaradila medzi duševné choroby. (...) Nechať chorých ľudí behať po uliciach a nechať ich bez pomoci je veľmi vážna chyba. (...) Týmto ľuďom sa treba venovať, máme psychiatrov, liečebne. Je to skupina ľudí, ktorým sa treba špeciálne venovať."

ENAR: Správa o stave rasizmu v EÚ a jej členských štátoch

Košice, 14. 5. 2012 (ENAR) - Medzinárodná mimovládna organizácia ENAR (European Network Against Racism) so sídlom v Bruseli zverejnila pravidelnú správu o stave rasizmu v Európe - ENAR Shadow Report. Uvádza sa v nej, že rasizmus je realitou v živote mnohých etnických a náboženských skupín v Európskej únii. Rozsah a prejavy tejto reality sú však často neznáme a nezdokumentované - predovšetkým v oficiálnych zdrojoch – preto je obtiažne analyzovať stav a prinášať riešenia.

POZVÁNKA pre študentov a študentky: TRÉNING občianskej participácie a antidiskriminácie – Košice

Pozývame aktívnych študentov a študentky na tréning zameraný na občiansku participáciu a kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie. Okrem informácií a poznatkov z tejto sféry ponúkame aj rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Následne si ich možno vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci aktivít nášho združenia, alebo vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

Kedy a kde:

• piatok 25. mája 2012 v čase od 9:00 do 16:30 hod.
• priestory Právnickej fakulty UPJŠ - Košice, Kováčska 30, 2. posch., miestnosť č. 14

Hlavné témy: diskriminácia, antidiskriminačný zákon, právna ochrana v pracovnoprávnych vzťahoch, občianska kontrola v oblasti antidiskriminácie

MONITOR: Sudca Soročina neuspel s diskriminačnou žalobou

Bratislava, 7. 5. 2012 (SITA) - Sudca Jozef Soročina neuspel so svojou diskriminačnou žalobou. Okresný súd Bratislava I. dnes jeho žalobu zamietol. Soročinov advokát Juraj Kus avizoval, že sa odvolajú. "Máme za to, že súd pochybil a mal nám vyhovieť," povedal advokát po pojednávaní. Sudca Branislav Král v zdôvodnení svojho rozhodnutia poznamenal, že diskriminácia pri ohodnotení sudcov špeciálneho súdu a sudcov okresných a krajských súdov bola. Tvrdí však, že odstrániť diskrimináciu doplatením rozdielu medzi platmi by bolo znovu len opätovným zavedením diskriminácie voči ostatným sudcom.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu