Občianska participácia

V záujme posilnenia postavenia občanov a občianok vo vzťahu k verejnej moci na Slovensku sa podieľame na riešení niektorých konkrétnych problémov, ktoré vznikajú pri (ne)uplatňovaní občianskej participácie v bežnom živote.

Z množstva možností si vyberáme také prípady, ktoré prispievajú k pozitívnemu systémovému posunu v príslušnej problematickej oblasti a k zvýšeniu zodpovednosti kompetentných za správu vecí verejných. Ich riešenie zároveň posilňuje demokratické nástroje rozhodovania verejnej moci (napríklad slobodný prístup verejnosti k informáciám, jej reálnu účasť na rozhodovaní a pod.) a otvorené partnerské vzťahy medzi verejnosťou a verejnými či súkromnými inštitúciami. V neposlednom rade tieto kauzy pomáhajú dotknutému človeku alebo organizácii riešiť dôležitý praktický problém.

Pri riešení konkrétnych káuz využívame odborné kapacity právnych expertiek a expertov spolupracujúcich s naším združením. Veľmi dôležitou súčasťou pritom býva osobná zainteresovanosť jednotlivých občanov a občianok v týchto prípadoch a ich aktívna spolupráca s naším združením.

Ďalej uvádzame niektoré konkrétne prípady, na ktorých sa aktívne zúčastnilo aj naše združenie. Veríme, že informácie a skúsenosti v nich obsiahnuté inšpirujú i povzbudia iných pri riešení ich problémov s inštitucionálnou mocou.

Občianska participácia v legislatívnom procese

Jedným z cieľov programu je presadzovanie ľudských práv a ich efektívnej ochrany v procese pripomienkovania návrh

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu