MONITOR: Za dvadsať rokov sa do ústavy zasiahlo viac ako desať ráz

Bratislava, 31. 8. 2012 (Pravda) - Okrúhle dvadsiate výročie prijatia ústavy sa zrejme oslavuje naposledy ako štátny sviatok. Vláda zamýšľa zrušiť dva štátne sviatky a medzi nimi aj 1. september v snahe šetriť financie a vyjsť v ústrety zamestnávateľom. Pravdepodobne by sme si výročie schválenia ústavy pripomínali ako pamätný deň. Politická scéna však nie je úplne jednotná, ako so sviatkom naložiť. Niektorí politici sa prihovárajú za zachovanie štátneho sviatku, ďalší pripúšťajú, že so vznikom republiky sa spája skôr 1. január.

Politológ Tomáš Koziak priznáva, že ľudia si môžu deň prijatia ústavy spájať so vznikom štátu 1. januára. "Medzi sviatkami by však malo zostať aj prijatie ústavy. Tak mi to pripadá, že ho odsúvame medzi sviatky nižšej kategórie a dávame tým najavo aj svoj vzťah k prijatiu ústavy," zhodnotil politológ.

Do ústavy sa od jej prijatia viac ako desaťkrát zasiahlo. Najnovšie by sa tak malo udiať v súvislosti so zrušením imunity sudcov. Je to však len akýsi minimálny program a je otázne, či sa politické spektrum dohodne aj na ďalších zmenách. Koziak pripomína, že k ústavným zmenám sa doteraz pristupovalo často pod tlakom udalostí. Je to podľa neho prirodzené a doplnky ústavy sú len reakciou na vývoj spoločnosti. Nemalo by sa to však vnímať ako hendikep a zároveň by sa zmeny nemali udiať unáhlene.

Zákonodarca by mal mať podľa neho schopnosť predvídať krízové situácie, aby sa nenarušil chod ústavných orgánov. "V knihách o kvalitnom vládnutí sa píše, že jednou zo základných vlastností vladára je predvídavosť. Počet novelizácií ústavy nasvedčuje tomu, že zákonodarcovia neboli vždy veľmi predvídaví. Aj to prispieva k právnej neistote a generuje nedôveru k zákonom a zákonodarnému zboru," dodal politológ.
 

Čo vám v slovenskej ústave chýba, na čo by mala viac pamätať?

Šarlota Pufflerová, riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť: "Hneď v preambule by sme sa mali zamyslieť nad tým, že nie sme len národ slovenský a nežijeme tu len my. Skôr by tam mala byť formulácia "ľudia, ktorí žijú na Slovensku". Nie je z toho zrejmé ani to, že tu žijú aj ženy a iné menšiny, nielen národnostné. V ústave je inak zadefinovaná prokuratúra, na rozdiel od toho, ako je to teraz. Ďalším kľúčovým bodom je podľa mňa menej moci prokuratúre a viac právomocí verejnej ochrankyni práv."
 

Čítajte viac

Igor Stupňan

 

© PEREX 2012
Článok uverejnil 31. 8. 2012 denník Pravda v rubrike Správy - Slovensko na str. 2-3 a portál Spravy.pravda.sk o 14:00 v rubrike Domáce.
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť