Rozhodnutia a stanoviská iných orgánov

Rozhodnutia a stanoviská iných orgánov

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra SR pre aplikáciu správneho poriadku konštatuje, že účastník správneho konania

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu