Programy

Pripomienkovanie a tvorba zákonov v oblasti práva na informácie

V rámci našich aktivít v oblasti práva na informácie sa zaoberáme aj pripomienkovaním a tvorbou legislatívy, a to

Druhý monitoring (rok 2000 - 2001)

Druhý monitoring sa zameriaval na uplatňovanie zákona na úrovni miestnej samosprávy - konkrétne v mestách a obciach.

Prvý monitoring (február - október 2001)

Prvý monitoring bol realizovaný na úrovni ústredných orgánov štátnej správy pod názvom "Štátna správa ľuďom".

Sledovanie uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám (monitoring)

V rokoch 2001 - 2002 sme vykonávali monitoringy uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zam

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu