Programy

Niektoré naše úspešné prípady

Informácie o štátnej podpore pre spoločnosť PSA Peugeot Citroen

Právna pomoc v oblasti práva na informácie

Prostredníctvom poskytovania právnej pomoci chceme prispieť k tomu, aby bolo právo na informácie reálne rešpektované a&nbsp

Aktivity združenia Občan a demokracia a právo na informácie

Dlhodobo vykonávané aktivity našej organizácie smerujú ku zvyšovaniu účasti občanov na správe vecí verejných a posilňovaniu demokracie. Za základný predpoklad zapojenia sa občanov do správy vecí verejných považujeme včasný prístup k pravdivým informáciám.

Reforma vzdelávania

V rámci svojich projektov zameraných na reformu vzdelávania sa združenie Občan a demokracia snaží o presadenie inovatívnych konc

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu